Keity Klynne

UTSTÄLLNINGAR

Deltagit i utställningar i Sverige, Schweiz, Österrike, Kina och Peru.

Separatutställningar i Stockholm och Malmö.

Medverkat i UNITAS HUMANA.
En konstmanifestation för enhet och fred i Wien.
Konstnärer från 35 länder förenades i gemensamt måleri i förenta Nationernas Rotunda i FN-byggnaden, juni 1999.

Deltar kontinuerligt i samlingsutställningar genom Svenska konstnärsförbundet.

NYHETER